آخرین اطلاعیه ها
خانه / بخشنامه ها / اسامی مدیران دارای پروانه کسب الکترونیک
چاپ این مطلب چاپ این مطلب

اسامی مدیران دارای پروانه کسب الکترونیک

اسامی مدیران تاکسی تلفنی های مشهد که پروانه کسب الکترونیکی آنها صادر گردیده است

 

ردیف نام
۱ محمدباقر سپندارند
۲ مجید علیزاده
۳ محمد بهمدی
۴ علی سقازرگر
۵ محمداحدی مارشک
۶ حسن بیک زاده
۷ حمید رضائی
۸ احمدرضا شهیدی
۹ امین عطائی
۱۰ علیرضا قربانی
۱۱ حسین داورپناه
۱۲ حسین محمدی
۱۳ سید یوسف مظلومی
۱۴ محمدمهدی مشهدی زاده
۱۵ نرگس کمالی محمدزاده
۱۶ فاطمه بابری قرقی
۱۷ حسن احمدی
۱۸ حسن مختاری
۱۹ محسن پیکان روز
۲۰ قاسم قربانی
۲۱ علی اکبر خاکشور
۲۲ مریم کهنما
۲۳ عیدمحمدبزرگ امید
۲۴ حمید مرتضوی
۲۵ سعید عنبرانی
۲۶ مریم بخشی
۲۷ محمد خان چوپانی
۲۸ حمیده زارع پور
۲۹ حمیدرضا ارم
۳۰ مهدی علیمیرزائی
۳۱ بشیر قجری
۳۲ رضا ضامن زاده
۳۳ حمید عطائی
۳۴ علی پاکروان
۳۵ علی اکبر صفرپور
۳۶ محبوبه نوروزی
۳۷ مژگان مصدق
۳۸ علیرضا نباتی
۳۹ فاطمه خشرو
۴۰ سید حسن حسینی -رجا
۴۱ غلام رضا بیهودی
۴۲ وهاب مهاجر
۴۳ غلامرضا کارگر
۴۴ محمدعلی سلطانی
۴۵ نسترن سفلائی
۴۶ حسین بلوکی
۴۷ سید ابراهیم موسوی
۴۸ محسن سنگین
۴۹ علیرضا کاری
۵۰ جواد یگانه
۵۱ سعید اصغرزاده حقیقی
۵۲ جعفر عنبرانی
۵۳ علی ابدی
۵۴ حسین رجبیان یزدی
۵۵ علی اصغر قویدل
۵۶ رحیم علیزاده بکاولی
۵۷ ایمان آسوده
۵۸ مهدی راعی
۵۹ عبدالعظیم شجاع فراگرد
۶۰ غلامرضا ناصری سربرجی
۶۱ هادی کاتبی
۶۲ مهدی قاسمی هدایت آباد
۶۳ محمدعلی درکی
۶۴ احمد کریم نیا
۶۵ محمدرضا غریب پذیر
۶۶ سیدمحمد حسینی
۶۷ وحید رضا عابدی
۶۸ مجید احمدی کمال
۶۹ رضا غلامحسین پور
۷۰ عوض احمدی
۷۱ مهدی جدی
۷۲ حسین کبیر
۷۳ حسین افتاحی
۷۴ سید غلامرضا کاروانی
۷۵ وحید باوجدان
۷۶ یعقوب عاقلی
۷۷ محمود صاحب هوس
۷۸ محمود عبدی
۷۹ مجتبی خزائی
۸۰ علی فریز مرغی
۸۱ اتابک لرد
۸۲ هادی احسن
۸۳ بهنام محمدی
۸۴ مجید رستمی قرائی
۸۵ مسعود عزیز آبادی
۸۶ محمد علی فیروزی جوان
۸۷ جبارعلی ایمانی
۸۸ حسین دهقانیان
۸۹ سید احمد حسینی
۹۰ حیدر شیبانی
۹۱ محمدحسین صافی زاده
۹۲ رحمان محمدنژاد
۹۳ احمد فاضلی
۹۴ محمود عسگری
۹۵ محمد محمدقلی زاده
۹۶ علی اصغر عابدی پور
۹۷ امیر پاک سیما
۹۸ محمد فدائی
۹۹ سید مجتبی هاشم زاده پیوه زندی
۱۰۰ موسی الرضا حسینیان فر
۱۰۱ یوسف جواد نژاد
۱۰۲ مرتضی حبیبی شوراب
۱۰۳ محمدعلی قرائی
۱۰۴ جواد قویدل
۱۰۵ منصور زارعی حضار
۱۰۶ قاسم خانی
۱۰۷ علی آدینه ای
۱۰۸ مهدی حبیبی
۱۰۹ جواد نعیمی
۱۱۰ جلال الدین دانش آموز
۱۱۱ محمد بحرودی
۱۱۲ جواد فهیمی قازقان
۱۱۳ رضا قوامی
۱۱۴ علی اکبر شجیعی اله ابادی
۱۱۵ محمود مهربان ده برزوئی
۱۱۶ محمد آماده
۱۱۷ قاسم کنعانی
۱۱۸ محمدتقی کرلو
۱۱۹ اکرم قانعی طوسی
۱۲۰ هادی صفری
۱۲۱ سعید جلال نژاد
۱۲۲ محمدجواد خیرخواه
۱۲۳ اسماعیل محبی زاده
۱۲۴ محمدرضا صفی پور طرقی
۱۲۵ حسن باصفت رضوانی
۱۲۶ ابوالفضل رحمتی
۱۲۷ جواد احتشام
۱۲۸ سیدجواد مشهدی
۱۲۹ غلامحسین رحیم زاده
۱۳۰ مسعود نواب
۱۳۱ علی مروی
۱۳۲ محمد بنی اسدی
۱۳۳ حسن قاسمی نیک
۱۳۴ محمود روضه خوان
۱۳۵ غلامرضا رضائی زاده زانوقی
۱۳۶ رضا قانع مزدور عباسی
۱۳۷ توران سجاد پور
۱۳۸ علیرضا قائمی
۱۳۹ علی اکبر هدایت
۱۴۰ محمدباقر یوسفی
۱۴۱ مصیب پوریامقدم
۱۴۲ سیدمحمد هادی حسینی
۱۴۳ مریم رحمتی عنبران
۱۴۴ تقی باغبان نژاد
۱۴۵ علیرضا مطبوعی
۱۴۶ موسی امت محمدی
۱۴۷ آرمان وظیفه دان
۱۴۸ علیرضا خلیل زاده
۱۴۹ سیدجلیل عظیمی معنویان
۱۵۰ مهدی مومن
۱۵۱ زهرا اورعی زمانی
۱۵۲ حسن خوری شاندیز
۱۵۳ محمود رحیمی محمدآباد
۱۵۴ محمدرضا محمددوست
۱۵۵ محمد ظهوریان نجار ثانی
۱۵۶ محمدرصا ابراهیم زاده
۱۵۷ علی اکبر محمدی ساغشک
۱۵۸ خلیل گل مقام
۱۵۹ محمد برادران سیرجانی
۱۶۰ احمد بهزاد یزدان آباد
۱۶۱ عباس غلامی
۱۶۲ عبداله میری سیاه سنگ
۱۶۳ مهدی سلطانی
۱۶۴ محمدرضا میش مست
۱۶۵ محمد حسن مقدم
۱۶۶ سید حسن علوی نیا
۱۶۷ صفدر رحیمی
۱۶۸ سیدجواد صفوی
۱۶۹ عباس نظری
۱۷۰ سید علی سیدی
۱۷۱ سمانه قره باغی
۱۷۲ حسین قوی دوست برکل
۱۷۳ محمد علی حسن زاده
۱۷۴ عیسی ایزانلو
۱۷۵ امراله قربانیان رشتخواری
۱۷۶ مهدی همتیان مهدی زاده
۱۷۷ هادی قربان پور قلعه شیر
۱۷۸ سیدجعفر نظام خیرآبادی
۱۷۹ جاوید همایون پور
۱۸۰ رضا شجاع حضرت سلطان
۱۸۱ ابوالفضل چوپان چشمه میرعلی
۱۸۲ فاطمه فیضی پور زو
۱۸۳ احمد نخعی
۱۸۴ احمد مهماندوست کلاته
۱۸۵ غلامرضا گلیانی
۱۸۶ مریم کرمانی کوچکی
۱۸۷ احمد علی مدنی
۱۸۸ رمضان حسین زهی
۱۸۹ غلامعباس بافتی محمدآبادی
۱۹۰ سعید تازیکی
۱۹۱ محمود اسماعیلی ساقونی
۱۹۲ عباسعلی عسگری ازغندی
۱۹۳ قاسم زارع ثانی
۱۹۴ محمدحسین فروزان
۱۹۵ علیرضا سزاوار
۱۹۶ کلثوم احمدی زاده کی
۱۹۷ علی محمد نظری
۱۹۸ محمدرضا صدقی
۱۹۹ روح اله سلیمانی رضازاده
۲۰۰ مهدی وثاق
۲۰۱ سیدجواد موسویان
۲۰۲ علی نظام دوست قصری
۲۰۳ محمد شیرمحمدی
۲۰۴ حمیدرضا ملکی ابرده
۲۰۵ مهدی میران
۲۰۶ غلامرضا علی اکبری نامقی
۲۰۷ اسحق روح آبادی
۲۰۸ جواد سبحان
۲۰۹ مریم کهنما
۲۱۰ غلامرضا ناصری سربرجی
۲۱۱ خسرو میرزائی
۲۱۲ معصومه فرامرزی افشار
۲۱۳ علی اکبر جعفری
۲۱۴ هادی چنارانی
۲۱۵ جمیله غفاری علی آباد
۲۱۶ نرگس شفائی
۲۱۷ هاشم علی پور روحی
۲۱۸ مسعود خادم دوست
۲۱۹ احسان طاهرپور
۲۲۰ مجید دهستانی
۲۲۱ امیر فیضی
۲۲۲ محسن نظامی یزد
۲۲۳ حسن پوراسماعیل فرزقی
۲۲۴ سمانه قره باغی
۲۲۵ سیدهاشم ثامنی
۲۲۶ زهرا صبوری فر
۲۲۷ زهرا جعفری
۲۲۸ محمد شریفی

 

مدیر محترم در صورتی که نام شما در لیست بالا قرار دارد

جهت دریافت هرچه سریعتر به اتحادیه مراجعه نمایید.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد