آخرین اطلاعیه ها
خانه / اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

با عنایت به الطاف پروردگار نظر به انتخابات ۳۱مرداد ماه ۱۳۹۵ اعزای هیئت مدیره به شرح زیر به مدت ۴ سال  انتخاب شدند

1-3 سیدمجید محمودیان ریاست اتحادیه
1-4 علی فکری نائیب رئیس اول
1-5 محمدرضا بنای کاریزبالا نائب رئیس دوم
1-1 رضا بوستانیان خزانه دار
1-6 مهدی قاسمی دبیر
1-2 رضا خرمی بازرس هیئت مدیره
     
     

مدیر اجرایی  اتحادیه: خانم فهیمه باوندی