آخرین اطلاعیه ها
خانه / اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

با عنایت به الطاف پروردگار نظر به انتخابات ۳۱مرداد ماه ۱۳۹۵ اعزای هیئت مدیره به شرح زیر به مدت ۴ سال  انتخاب شدند

1-3 سیدمجید محمودیان ریاست اتحادیه
1-5 محمدرضا بنای کاریزبالا نائیب رئیس اول
1-6 مهدی قاسمی نائب رئیس دوم
1-1 رضا بوستانیان دبیر
غلامرضا توکلی نژاد

خزانه دار

1-2 رضا خرمی بازرس هیئت مدیره

مدیر اجرایی  اتحادیه: خانم فهیمه باوندی