آخرین اطلاعیه ها
خانه / اخبار / بازدید فرمانده بسیج اصناف از واحدهای صنفی
چاپ این مطلب چاپ این مطلب

بازدید فرمانده بسیج اصناف از واحدهای صنفی

بازدید فرمانده محترم سازمان بسیج اصناف استان خراسان رضوی به همراه<br /> ریاست اتحادیه خودروسواری کرایه مشهد از تعدادی از واحدهای صنفی تاکسی تلفنی سطح شهر مشهد بازدید فرمانده محترم سازمان بسیج اصناف استان خراسان رضوی به همراه<br /> ریاست اتحادیه خودروسواری کرایه مشهد از تعدادی از واحدهای صنفی تاکسی تلفنی سطح شهر مشهد

بازدید فرمانده محترم سازمان بسیج اصناف استان خراسان رضوی به همراه

ریاست اتحادیه خودروسواری کرایه مشهد از تعدادی از واحدهای صنفی تاکسی تلفنی سطح شهر مشهد

بازدید فرمانده محترم سازمان بسیج اصناف استان خراسان رضوی به همراه ریاست اتحادیه خودروسواری کرایه مشهد از تعدادی از واحدهای صنفی تاکسی تلفنی سطح شهر مشهد

بازدید فرمانده محترم سازمان بسیج اصناف استان خراسان رضوی به همراه
ریاست اتحادیه خودروسواری کرایه مشهد از تعدادی از واحدهای صنفی تاکسی تلفنی سطح شهر مشهد

بازدید فرمانده محترم سازمان بسیج اصناف استان خراسان رضوی به همراه ریاست اتحادیه خودروسواری کرایه مشهد از تعدادی از واحدهای صنفی تاکسی تلفنی سطح شهر مشهد

بازدید فرمانده محترم سازمان بسیج اصناف استان خراسان رضوی به همراه
ریاست اتحادیه خودروسواری کرایه مشهد از تعدادی از واحدهای صنفی تاکسی تلفنی سطح شهر مشهد

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد