آخرین اطلاعیه ها
خانه / آموزشی و مقررات / ماده ۱۳۷ قانون مالیات مستقیم
چاپ این مطلب چاپ این مطلب

ماده ۱۳۷ قانون مالیات مستقیم

مادة ۱۳۷ ـ هزينه‌هاي  درماني پرداختي هر  مؤدي بابت  معالجة‌ خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در يک سال مالياتي به شرط اين که اگر دريافت‌کننده  مؤسسة  درماني يا پزشک مقيم ايران باشد دريافت وجه را گواهي نمايد و چنانچه به‌ تأييد وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکي به علت فقدان ‌امکانات لازم معالجه در خارج  از ايران صورت گرفته است پرداخت‌ هزينة مزبور به گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي‌ايران در کشور محل معالجه يا وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش‌ پزشکي رسيده باشد، همچنين حق بيمة پرداختي هر شخص حقيقي ‌به مؤسسات بيمة ايراني  بابت بيمة عمر و بيمه‌هاي درماني از درآمد مشمول ماليات مؤدي کسر مي‌گردد.
در مورد معلولان و بيماران ‌خاص و صعب العلاج علاوه بر هزينه‌هاي مذکور هزينه مراقبت  و توانبخشي آنان نيز قابل کسر از درآمد مشمول ماليات معلول يا بيمار يا  شخصي که تکفل او را عهده دار است مي‌باشد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد