آخرین اطلاعیه ها
خانه / آموزشی و مقررات / ماده ۱۷۲ قانون مالیات مستقیم
چاپ این مطلب چاپ این مطلب

ماده ۱۷۲ قانون مالیات مستقیم

مادة ۱۷۲ ـ صد در صد وجوهي که به حساب‌هاي تعيين شده از طرف دولت به منظور بازسازي يا کمک و نظاير آن به صورت‌ بلاعوض پرداخت مي‌شود و همچنين وجوه پرداختي يا تخصيصي ‌و يا کمک‌هاي غيرنقدي بلاعوض اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي‌ جهت تعمير، تجهيز، احداث و يا تکميل مدارس‌، دانشگاهها‌، مراکز آموزش عالي و مراکز بهداشتي و درماني  و يا اردوگاه‌هاي تربيتي و آسايشگاهها‌و مراکز بهزيستي و کتابخانه و مراکز  فرهنگي و هنري ‌(دولتي‌) طبق  ضوابطي که توسط وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش‌ ، فرهنگ و آموزش عالي‌، بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکي و امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌شود از درآمد مشمول ماليات عملکرد سال پرداخت منبعي که مؤدي انتخاب خواهد کرد قابل کسر مي‌باشد.
اصلاحي:
«قانون الحاق کميته امداد امام خميني (ره) و جمعيت هلال احمر بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي به شماره ۱۹۷۷۸ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۱ به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (۱۷۲) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم»

ماده واحده- عبارت «کميته امداد امام خميني (ره) و جمعيت هلال احمر» بعد از عبارت «مراکز بهزيستي» به ماده (۱۷۲) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۰۷/۰۲/۱۳۷۱ اضافه مي گردد.
تبصره ۱- اين قانون در صورت تأمين اعتبار در قوانين بودجه سنواتي از ابتداي سال ۱۳۹۲، اجراء مي شود.
تبصره ۲- منحصراً بخشهاي حمايتي کميته امداد امام خميني (ره)و جمعيت هلال احمر مشمول اين حکم مي باشند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد