آخرین اطلاعیه ها
خانه / نرخنامه

نرخنامه

به استناد مجوز مصوبه بند ۴ صورتجلسه مورخ ۱۵/۱۰/۹۴ کمیسیون محترم نظارت و طبق ماده ۵۱ قانون نظام صنفی نرخ موسسات خودرو سواری کرایه مشهد به شرح ذیل جهت شارژ در دستگاههای تاکسیمتر اعلام می گردد .

ورودی ۲۲۴۳۰ریال 

هر ۲۰۰ متر ۹۴۸ریال

کیلومتر۴۷۴۰ ریال

تاخیر هر دقیقه ۱۰۷۶ریال

ساعتی۶۴۵۶۰ریال

درصد افزایش نرخ شب از ساعت ۲۲ الی ۶ بامداد ۲۰ درصد

 

مبدا محاسبه نرخ زمان حضور خودرو در آدرس مشتری می باشد .

نرخنامه می بایست در محل واحد صنفی و بصورت برچسب در شیشه جلو خودرو و در معرض دید مسافرین نصب شود .

مدیران واحدهای صنفی می بایست کلیه خودروهای خود را مجهز به نصب تاکسیمتر نمایند .

 

با تشکر سید مجید محمودیان ریاست اتحادیه