آخرین اطلاعیه ها
خانه / نرخنامه

نرخنامه

نرخنامه موسسات خودرو سواری کرایه

 

به استناد مصوبات سیزدهمین جلسه کمیسیون نظارت مورخ ۹۹/۰۶/۲۷ کمیسیون محترم نظارت و طبق ماده ۵۱ قانون نظام صنفی نرخ موسسات خودرو سواری کرایه مشهد به شرح ذیل جهت شارژ در دستگاههای تاکسیمتر اعلام می گردد .

ورودی ۴۰۰۰۰ریال 

هر ۲۰۰ متر ۱۹۴۴ریال

کیلومتر۹۷۲۰ ریال

تاخیر هر دقیقه ۱۸۵۲ریال

ساعتی۱۱۱۱۲۰ریال

درصد افزایش نرخ شب درتابستان از ساعت ۲۳ الی ۵ ودرزمستان ازساعت۲۳ الی۶مبلغ ۱۵ درصدافزایش می یابد

حق کنسلی هر سرویس ۳۰۰۰۰ریال تعیین میگردد

نرخ سرویسهایی که بصورت قراردادی مورد استفاده قرار میگیرند بر اساس توافق طرفین می باشد

استفاده از کولر در طول تابستان هیچگونه افزایش تعرفه ای را به دنبال نخواهد داشت

 

مبدا محاسبه نرخ زمان حضور خودرو در آدرس مشتری می باشد .

نرخنامه می بایست در محل واحد صنفی و بصورت برچسب در شیشه جلو خودرو و در معرض دید مسافرین نصب شود .

مدیران واحدهای صنفی می بایست کلیه خودروهای خود را مجهز به نصب تاکسیمتر نمایند

 

نرخ نامه آموزشگاه های رانندگی

 

به استناد مصوبات سیزدهمین جلسه کمیسیون نظارت مورخ ۹۹/۰۶/۲۷ کمیسیون محترم نظارت و طبق ماده ۵۱ قانون نظام صنفی نرخ آموزشگاه های رانندگی مشهد به شرح ذیل جهت اجرا اعلام می گردد

تعرفه خدمات آموزش تئوری وعملی پایه یکم   14500000

  تعرفه خدمات آموزش تئوری وعملی پایه دوم   11000000

تعرفه خدمات آموزش تئوری وعملی پایه سوم (با احتساب هزینه سوخت مصرفی مربی)   9000000

تعرفه خدمات آموزش تئوری وعملی موتورسیکلت(با احتساب هزینه سوخت مصرفی مربی)     2800000

 

نرخنامه می بایست در محل آموزشگاه ودر معرض دید مراجعین نصب شود

نرخ مصوب وجدید فقط برای داوطلبانی که بعد ازمورخه ۱۳۹۹/۰۶/۲۷نسبت به ثبت نام در آموزشگاه هااقدام نموده اند باید لحاظ گردد

کلیه واحد های صنفی ملزم به رعایت نرخ های مصوب می باشند ودرصورت مشاهده تخلف،وفق قوانین نظام صنفی متخلفان به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.

 

با تشکر سید مجید محمودیان ریاست اتحادیه