آخرین اطلاعیه ها
خانه / کمیسیون ها / کمیسیون آموزش

کمیسیون آموزش

کمیسیون آموزش :
اتحادیه‌های صنفی موظفند برای آموزش‌های مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمان‌های دولتی و غیر دولتی تسهیلات لازم را فراهم آورند.
کمیسیون آموزشی اتحادیه موظف است به منظور بالا بردن سطح آگاهی و دانش عمومی اعضای صنف درخصوص قوانین و مقررات صنفی کشور، تأمین اجتماعی، بهداشت، مالیات، نیروی انتظامی، شهرداری و سایر قوانین مرتبط با نظام صنفی با هماهنگی هیأت مدیره اتحادیه و مجمع امورصنفی ذیربط دوره‌های آموزشی برگزار نماید.
اتحادیه‌ها موظفند به منظور بالا بردن میزان اطلاعات و مهارت فنی افراد صنفی فاقد صلاحیت فنی و همچنین ارتقای کارآیی آنان، دوره‌های آموزشی لازم را از طریق کمیسیون آموزشی برگزار نمایند.
اتحادیه‌ها موظفند هماهنگی لازم در این زمینه را با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به عمل آورند.

اعضاء کمسیون :

۱-رئیس کمسیون آموزش : آقای سید مجید محمودیان(آژانس غزل)

۲-نایب رئیس کمسیون :  آقای حسن طلیعه(آژانس جوان)

۳-دبیر کمسیون : آقای رسول دانشمندی(اژانس صیانت)