آخرین اطلاعیه ها
خانه / کمیسیون ها / کمیسیون حل اختلاف

کمیسیون حل اختلاف

کمیسیون حل اختلاف
وظیفه کمیسیون حل اختلاف، رسیدگی به اختلاف افراد صنفی می‌باشد که از طریق هیأت مدیره اتحادیه به کمیسیون مزبور ارجاع می‌گردد.
شکایات افراد صنفی باید در دفتر اتحادیه ثبت و پس از رؤیت رییس اتحادیه، حسب نوبت در دستور کار کمیسیون قرار گیرد. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته به شکایت رسیدگی و نظر خود را به رییس اتحادیه جهت اقدام قانونی اعلام نماید.
در هر مورد اعضای کمیسیون پس از طرح موضوع و استماع نظرات طرفین و بررسی مستندات ارایه شده، نظر خود را اعلام خواهند نمود و در صورت عدم حصول سازش بین طرفین به صدور نظریه مبادرت خواهد شد.
چنانچه در جریان رسیدگی کمیسیون حل اختلاف به اختلافات مطروحه، از نظر صنفی تخلفاتی احراز گردد، حسب مورد به ترتیب مقرر در قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌های مربوط اقدام خواهد شد.

اعضاء کمسیون:

۱-رئیس کمسیون حل اختلاف : آقای غلامرضا توکلی نژاد(آژانس سید جمال)

۲-نایب رئیس کمسیون : آقای محمد حیدری (آژانس غزال)

۳-دبیر کمسیون : آقای حسن مختاری(آژانس امین سیر)