آخرین اطلاعیه ها
خانه / بخشنامه ها (برگ 4)

بخشنامه ها

شرایط و ضوابط لازم جهت بازدید اداره اماکن

مدیر و همکار محترم ، با توجه به شروع مرحله ی دوم بازدید اداره محترم اماکن و راهور به استحضار میرساند شرایط و ضوابط لازم به شرح ذیل میبایستی توسط آن واحد صنفی محترم رعایت گردد ، در صورت حائز نبودن شرایط لازم ، اداره اماکن نسبت به پلمپ واحد ... بیشتر بخوانید »

ثبت نام عضویت در هیئت مدیره اتحادیه

آگهی ثبت نام نوبت اول با عنایت به ماده ۶ آیین نامه اجرایی انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی (موضوع تبصرع ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی) و در اجرای مصوبه صورتجلسه مورخ ۸/۷/۹۳ کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد ،بدینوسیله از داوطلبان عضویت در هئیت مدیره و ... بیشتر بخوانید »